Verdens største online markedsplasser 2

Online shopping har kommet for å bli – heldigvis sier mange. Det er jo en enkel måte og gjøre sine innkjøp på. Men det er jo fortsatt en god del mennesker som foretrekker og gå fysisk ut i butikker og markeder for å gjøre sine innkjøp der. Det er gjerne de yngre som benytter seg av denne måten og handle på, men for all del det har blitt mange godt voksne som også benytter denne type handel.

eBay

eBay

Det som er det nest største nettmarked stedet i verden er eBay. Det ble etablert i midten av 1990 tallet av Fransk Amerikanske Pierre Omidyar i California. Navnet han registrerte på firmaet var da The AuctionWeb, som han endret til eBay to år senere. Han startet firmaet for og ha en hobby ved siden av jobben som data programmerer, han vokste sakte den første tiden og klarte jobben alene.Etter ett års tid hadde det vokst såpass mye at han hadde ansatt noen til og hjelpe seg med salg og utsending av varer og Jeffrey Skoll ble den nye daglige lederen. I starten var det kun auksjoner som foregikk på nettstedet, høystbydende gikk av med produktet. Dette har endret seg med tiden og man har både auksjoner og direkte salg. Starten hadde vert veldig bra for Pierre og han fikk tilskudd i fra Benchmark Capital, ett firma som ga tilskudd til vellykkede nystartede firmaer i Amerika. Dette hjalp han til og igjen utvide varetilbudet til kundene sine. Tre år etter oppstart hadde han rundt 30 ansatte og en omsetning på nesten fem millioner Us Dollar. Kundegruppen hadde da vokst til rundt en million faste brukere, ikke dårlig start dette. Samme året gikk eBay inn på børsen og verdien på firmaet økte voldsomt og Omidyar og Skoll ble billionærer. Det hadde de nok ikke sett for seg for ett par år før, men de hadde gjort alt riktig og det betaler seg. De utvidet med nettsider utenfor Amerika i 1999, Tyskland, England og Australia ble de første landene de satset på. I dag har de 180 land som er med i eBay kjeden, det har gjort dem så store at de nå ligger høyt oppe på listen over de største i bransjen. De fortsatte å utvide vare sortimentet, i 2000 startet de med biler og tilbehør. Med alle de som er interessert i bil og motor ble dette også fort en suksess for dem. eBay startet også opp det de kalte eBay University, her var det kursing i salg. Det var viktig og få de faste kundene som la ut ting for salg via eBay til og forbedre salgs teknikken, dette tilbudet fikk alle som drev med salg også utenfor Amerika. De lagde en ny variant i 2000, inntil da hadde det vert kun auksjoner men de åpnet for direkte kjøp nå. Det trakk igjen flere kunder da mange ikke hadde tålmodighet til å holde på med og by på varene, de ville ha kjøpet i boks fort. Firmaet har i dag en omsetning på rundt 2.300 billioner Us Dollar i året, blir fort penger av netthandel ja.