Supermarkeder

Det å shoppe har blitt en trend i dagens samfunn, en god del mennesker tilbringer gjerne hele dagen ruslende rundt på markeder av forskjellige størrelser og varianter.

At det har blitt utrolig mange varianter av markeder er det ingen tvil om, det gjelder over hele verden. Alt i fra billige brukt markeder til ekstremt dyre supermarkeder. Det kommer jo en del av i hvilken del av verden en oppholder seg i hva kostnads nivået er på markedene.

Walmart

Supermarkedene er som regel en del av en kjede som er spredt rundt omkring, Walmart er den største av disse i verden. Det ble startet opp i starten av 60 tallet av Sam Walton og har vokst seg utrolig store frem til i dag. De har over 11 700 butikker i 28 land. De har riktignok ikke det samme navnet i alle land, i England heter de Asda, i Japan Seiyu Group og i India Best Price. Waltons første butikk som fikk navnet Waltons Five and Dime ligger i Bentonville som er i Arkansas er i dag blitt til Walmarts museum, her kan man rusle rundt og se hvordan handelen var på den tiden. Walton gjorde stor suksess med forretnings konsept sitt og vokste fort, på kun fem år hadde han åpnet 24 butikker rundt omkring i Arkansas. Da han i 1990 hadde butikker spredt rundt i hele Nord Amerika startet han utvidelsen til Syd Amerika og Europa. Etter det har han stadig utvidet med nye avdelinger i mange land.

Costco

Costco

Den nest største supermarked kjeden i verden er Costco Wholesale Corporation, det ble etablert av Sol Princ og sønnen Robert på midten av 70 tallet. De hadde ett helt nytt konsept innen varehandelen, de åpnet sin første butikk i noen gamle fly hangarer. Denne butikken er fortsatt i drift den dag i dag og har fått navnet Costco Warehouse 401. De vokste fort og hadde snart mange supermarkeder spredt rundt omkring i Amerika, det ble en ny utvidelse av firmaet da de fikk til ett samarbeid med Price Club og de tok da navnet PriceCostco. Men det tok ikke lang tid før brødrene Price forlot firmaet for å starte opp ett nytt konsept, da endret de igjen navnet til Costco Wholesale Corporation. De har i dag over 750 varehus spredt rund omkring i mange land og utvider stadig.

Kroger

Kroger

The Kroger Company ble etablert i starten på 1880 tallet av Bernard Kroger. Han åpnet sin første butikk i Downtown området i Cincinnati som ligger i Ohio med oppsparte midler. Det gikk greit for han det første året og han åpnet da sin andre butikk for å satse på et bredere vareutvalg. Han endret butikkstilen på midten av 1910 tallet da han bygde om sine butikker til og bli selvbetjente, alle varene som inntil da hadde befunnet seg bak disker og som de ansatte måtte så bringe kunden var satt ut i selve butikken. Her ble det spart en del penger da antallet personal kunne reduseres betydelig. De har vokst seg store med årene og Kroger har i dag nesten 1400 supermarkeder, over 2000 apotek og nesten 40 matproduksjons lokaler som bakerier og lignende.