Slave markeder

Marked kan være så mangt, og salg av ulike ting kan bli kalt et marked. De fleste forbinder marked med et torg som har flere salgsboder eller et online marked med mange varegrupper. Men det finnes markeder som ikke akkurat er det vi kaller humant også, et av disse markedene er slavemarkeder. Disse markedene har eksistert i utrolig mange år og de finnes nok også i dag, men er da holdt godt skjult.

Historie

Historie

Det som er det første ned skrevene ord om slaveri er i fra rundt 1860 f.Kr, det er Code of Hammurabi som stammer i fra Mesopotamian tiden. Mesopotamian stammer i fra den religiøse historien i vest Asia. Det var området som Tyrkia, Irak, Kuwait, Saudi Arabia og Syria befinner seg i dag. Her var det grupper som Sumerians, Akkadians, Assyrians og Babylonias som styrte. Code of Hammurabi er en av de eldste og mest bevarte skrifter, den handler om loven i området. En av paragrafene omhandler slaver, Slavery and status of slaves as property lyder teksten. Men slaveriet stammer i fra før denne tiden, men man har ingen sikre nedskrevne historier om det. Slaveri var veldig utbredt på den tiden også mennesker i Europa ble tatt til fanger og solgt på slavemarkedene. Det var under Byzantine- Ottomann og Ottomanns krig i Europa at det ble tatt mange kristne fanger som ble slaver. Slaveriet spredte seg til Europa og der var det Tyske, Franske, Spanske, Portugal, Britiske og Arabere som sto for det meste av slavemarkedet i middelalderen. Atlantic Slave Trade er nok den tiden vi forbinder mest om slaveri markeder, da ble det sendt skip på skip i fra vest Afrika med slaver til markedene i Europa og Amerika. Det var Portugal som tok den første turen i fra Afrika og over til Brazil med slaver beregnet til arbeid på plantasjene der. Det ble satt opp markeder hvor salget av disse slavene foregikk, de ble så satt til og arbeide på kaffe, kakao, tobakk, sukker og bomull plantasjene. De ble også satt til å jobbe i gull og sølv gruver, ris felt, konstruksjons arbeid, tømmerhogging og som tjenere. Etter den første turen fulgte flere av de Europeiske landene opp med det samme, de sendte mange skip ned til Afrika hvor slavene var blitt gjort klare til og sendes over. Det var Afrikanerne selv som sto for det meste av salget der, det var de lokale stamme ledere som skaffet slavene og solgte de videre til Europeiske oppkjøpere. Man mener at det var rundt 12 millioner mennesker som ble solgt som slaver på denne tiden, men andre mener tallet er mye høyere. Men det var ikke bare til Amerika at slavene ble sendt til, de ble også fraktet gjennom ørkenen og opp til Røde Havet og videre opp til Europa og Asia derifra. Det ble også holdt slavemarkeder i de muslimske landene av disse stakkars menneskene. Da de europeiske landene startet med å lage egne kolonier i Afrika fortsatte slave markedene i det meste av denne tiden. I dag er slaveri forbudt over det meste av verden, men det foregår jo en del fortsatt i det skjulte.