Slave markeder 2

Det er mange typer markeder der ute i verden, også de umenneskelige markedene som slave markeder. Dette var mest utbredt i koloni tiden i Amerika og i Afrika, og her var det utrolig mange tragiske skjebner ute og gikk.

Det var tusenvis av mennesker i fra Afrika som ble fraktet over til koloniene og ble satt til arbeid i de mange plantasjene som var kommet etter at de Europeiske stormaktene inntok Amerika.

Historie

Slaveri har eksistert i utrolig mange år, det som er mest kjent i vår tid er i fra 1500 tallet da koloniene blomstret opp i Amerika. Det var Europeiske land som lette etter nye steder med muligheten til å forsyne Europa med råstoffer og lignende saker på en billig måte. De Europeiske landene startet og vise sin interesse for de mulighetene som Afrika tilbød, det var da spesielt gull som det fantes en del av i syd Afrika. De ville også finne et alternativ til de muslimske slave handlerne som dominerte dette markedet i området Afrika og Asia. De lette også etter en enklere rute til Østen, da spesielt til India som de handlet mye med. Det var mange konflikter i Afrika på denne tiden, små stammer og klaner var i stadig konflikt og de tok fanger som de igjen solgte til de Afrikanske oppkjøperne. Disse tok igjen og holdt slave markeder for de Europeiske oppkjøperne som enten sendte dem til Amerika eller videre til koloniene de hadde i Afrika. Det var mange av de Afrikanske kongene og stammehøvdingene som allierte seg med de Europeiske landene og erobret store landområder hvor slavene ble satt til og arbeide. Slaveriet i historien er delt opp i flere grupper, det første Atlantic systemet var hovedsakelig slaver i fra Afrika til de Spanske og Portugals kolonier som lå i syd Amerika.Denne perioden varte i fra starten på 1500 tallet og varte til slutten av 1500 tallet.Under denne tiden var det hoved saklig Portugal som drev med slavehandelen, men land som Tyskland, England og Frankrike drev også på med dette i denne perioden. Den andre Atlantic system perioden var omtrent som den første, men her var det England som var den største slavehandleren, etterfulgt av Tyskland, Portugal og Frankrike.

I denne perioden var det Karibien og Brazil som var hoved målet for slaveriet. Det ble her opprettet nye kolonier som trengte mye arbeids kraft. Denne runden med slavearbeid ble også kalt trekant handelen. Det var varer i fra Europa som våpen og ammunisjon samt andre varer de Afrikanske kongene og høvdingene ønsket. De betalte så for varene med slaver de hadde fanget, slavene ble så sendt over til Amerika og solgt til kolonistene der. Varene som da ble produsert på disse plantasjene som bomull, sukker, tobakk og lignende ble så sendt over til Europa og solgt der. Alle tre stedene tjente gode penger på denne handelen og det var uten tvil en lukrativ runde. De som sto bak denne handelen tjente utrolig mye penger, er nok ikke så godt og skjønne tankegangen de hadde i dag. Men er det penger og tjene gjør mange de utroligste ting.