Nye markedsplattformer

Internett verden vi lever av i dag skaper mange markeder. Både markeder for behov og markeder for kjøp og salg og ja markeder for så utrolig mye rart. Det er markeder i «grenseland» og det er markeder for alt vi som er godt voksne fløy land og strand rundt for å bare få en kikk på i gamle dager.  En gammel veteranbil måtte sees før man kunne kjøpe den – det må den jo for så vidt også i dag da – men det har blir mye enklere og utveksle bilder og info som kan vises over live systemer på telefon og computere. Så når en slik bil skal selges gjenstår bare siste oversikt og be siktning og kanskje en liten test før alt er i orden.

Online markeder

Etter at internett gjorde sitt harde inntog så er det flere markeder som har kommet og forsvunnet igjen enn det som finnes i dag. I dag har det gått så langt at det er ikke lenger snakk om om man vil være med på internett og online – det er snakk om at dersom du ikke er med online så har du en betraktelig mindre sjanse til å overleve med din business.

De gamle mediene som tidligere var markedsplass for alt og alle sliter i dag med å overleve eller å klare å fornye seg nok til å henge med på dagens race.

Hvordan overleve

Det er en hard kamp for nye firmaer i dag for å kjempe seg inn på allerede eksisterende markeder og tilrive seg markedsandeler der i dag. Det er nesten umulig, men det er noen der har klart det.

Et godt eksempel på å ha kjempet seg inn på et slikt marked og overlevd må vel være YouTube. Hvor mange steder eksisterte ikke den gangen som delte videoer og musikk? Det var flere titalls, men YouTube kom og YouTube forble mens mange av de andre forsvant igjen ut i intet. Alle disse hadde nok brukere den gangen til å overleve, men i dag er det knapt noen igjen av dem overhodet.

Man må virkelig benytte kløkt og ha masse kunnskap for å overleve i dagens online markeder. Ja også i verden ellers med business. Det er meget hard konkurranse på alle plan. Du er avhengig av å skaffe en passe stor gruppe følgere / bruker som er passe kritiske og kan gi deg riktig feedback i alle ting som skjer online med ditt marked. Hvordan skaffer du det eller har du det med deg inn når du sterter opp? De aller fleste har ikke det og lider hardt på grunn av det i starten. Og noen overlever aldri starten engang. Men det er selvfølgelig de som har overlevd!

Et triks som har blitt benyttet av enkelte som har jobbet seg inn er de som har markeder med tosidig interesser. De gir bort gratis adgang til sin plattform slik at den andre delen ønsker å for eksempel betale for adgang til å komme inn til den allerede inneværende delen.