Messe, Marked og Festival

Messe, marked eller festival kan være samme ting. Men det finnes utrolig mange varianter av de tre nevnte tilstelningene. Noe kommer an på hvor man er i verden, noe kommer an på hvem som snakker om dette og noe kommer an på hva som skjer på den omtalte tilstelningen. Alle tre kan vel ha en del av seg i hverandre – håper ikke dette blir for innviklet å forklare slik at alle fatter hva jeg prøver å si.

Messe

En messe mener jeg først og fremst er et arrangement hvor man kan stille ut og presentere sine varer. Varer man ønsker å selge. Enten slik at kunden kan kjøpe varen direkte der og da, eller slik at kunde kan se, sjekke, spørre, få informasjon og så videre om det aktuelle produktet.

Men på en messe er det også gjerne innspill fra en festival. En festival hvor kanskje underholdning og gøy står mest i sentrum. Og alle messer har gjerne innslag som kan minne om en festival.

Og kanskje på utsiden av messestedet er det salg av alt mulig som ikke er stilt ut på messen. Her er det marked med andre ord. Altså alle tre samlet på et sted, men det er størst fokus på en av dem.

Et eksempel på at dette blandes sammen er nettstedet markeder.no. Kikker man litt nærmere på denne siden så finner man at selv om siden heter markeder.no så er det først og fremst messer de reklamerer og informerer om. Noen markeder finnes inne imellom og noen andre navn som torg eller skue.

Messe

Marked

Markeder er vel den av disse tre som har minst innblanding av de to andre i sitt opplegg. Et marked er gjerne salg av varer. Ok – dersom man selger varer så stiller man jo også ut sine varer for salg slik at det blir noe messe liknende i det på den måten.

Markeder er vel også den som har hatt mest utvikling opp gjennom årene. Jeg tenker da på inntoget av internett og alle markedsplassene som har dukket opp der. Kjøp og salg er jo «big business» og det finnes flere store og gode plasser. Både norske og internasjonale. Finn.no er vel den ledende plassen i Norge, men det finnes en del mindre og lokale online markeder også. Internasjonalt finnes det mange flere store aktører uten at jeg skal begynne å liste opp de her og så.

Marked

Festivaler

Men festivaler igjen har veldig ofte innslag av både markeder og messer. Selv om en festival kanskje er mer underholdning enn salg og informasjon som de to andre går på, så både selges det og informeres mye på en festival også. Årsaken er selvfølgelig at på alle disse plassene så samles det mye mennesker og dermed er det en god plass både for salg og for å reklamere for sine varer.

Alle slike tilstelninger varierer rundt hva man tilbyr. Det er selvfølgelig ikke de samme markedsvarene som tilbys på en messe eller en festival som det man tilbyr på et rent marked. Men å forklare det i detalj blir for omfattende.