Mange muligheter innen online markeder

Det å velge riktig sted for å markedsføre og selge sine produkter kan være en ganske vanskelig avgjørelse, om man velger feil sted kan man risikere å tape enorme summer. Det har jo kommet utrolig mange forskjellige steder og variasjoner av markeds plasser som både markedsfører og selger sine produkter eller tjeneste. Her gjelder det å ha tunga rett i munnen når man skal finne det rette stedet.

Lazada

En av de store markedsplassene spesielt i Asia er Lazada, men de har ett internasjonalt nettverk og selger over hele verden. Det var brødrene Alexander, Oliver og Marc Samwer som startet opp det hele, Lazada ble opprettet i 2012 som ett datterselskap til brødrenes internettselskap Rocket Internet som de startet opp i 2007. Hovedkvarteret lå i Berlin i Tyskland og begge disse selskapene var rettet mot det internasjonale markedet. Rocket Internett rettet seg mot kunder som ville startet opp ett selskap og aksjehandel, de så ganske fort nytten av å kunne følge sine kunder videre i prosessen så de etablerte da Lazada for å være med på å selge og markedsføre kundenes varer. De var inspirert av Amazon sin suksess innen internetthandel å så for seg ett godt stort marked i Asia hvor de rettet alt fokus mot i den første tiden.

Lazada

Året etter at firmaet hadde startet opp hadde de klart å skaffe nok investorer til å kunne startet opp med sine nettsteder for både iOS og Android systemer og salget kunne virkelig starte. Det ble noen gode år og noen dårlige år for firmaet for konkurransen var hard imellom dem og Alibaba og Amazon. Det ble så kunngjort i 2016 i fra Alibaba gruppen at de kjøpte opp aksjer i Lazada. Etter en to års periode hadde de sikret seg aksjer sånn at de hadde hele 83 prosent av aksjene i selskapet og derved full kontroll over konkurrenten. Denne metoden for å beholde markedsandelene har i de siste årene blitt ganske vanlig innen det meste av handel verden rundt, bedre å kjøpe opp konkurrenten enn å prøve å slå dem ut på pris over lengre tid.

Aviser

Før internett virkelig tok av og ble allemannseie verden rundt var de største markedsplassene i avisene, de hadde det meste av markedsføring og reklame som fantes. En av de som desidert var den største avisen på dette området i Norge i mange år var riksavisen Aftenposten.

Aviser

Avisen ble etablert så tidlig som i 1860 av Christian Schibsted som kalte avisen først Christiania Adresseblad men endret navnet allerede året etter oppstarten. Som de andre store Osloavisene ligger redaksjonen deres også i avisgaten Akersgata i Oslo. I starten var dette en ganske liten avis som fokuserte mest på det lokale Oslo området, men her var det hard konkurranse om leserne og de slet i en periode for å overleve. Ikke før sønnen Amandus overtok avisen ble det gjort store endringer og de økte stadig opplaget og avisen ble så en riksdekkende avis. Dette medførte igjen til att flere og flere valgte å bruke avisen som sin markedsplass for sine varer og tjenester.