Jobbmarked

Jobbmarked

Når vi tenker på markeder i dag, er nok den tradisjonelle tankegangen med forskjellige former for vareutsalg, noe utdatert. Jobbmarked er et av begreper som er høyt på lista over populære markedersbegreper ikke bare i Norge med over hele verden. Det er ikke lenger kun varer som selges eller kjøpes, via de kjente, gjerne online kanaler. Det er i stor grad tjenester og arbeidskraft som er på markedet og det å tilby eller kjøpe arbeidskraft har blitt en stor industri i dag. Ikke minst er det i dagens digitale verden forventet at mennesker skal i stor grad skaffe seg arbeid gjennom digitale flater. I Norge er det fortsatt veldig vanlig med arbeidsmarked som forutsetter en vanlig arbeidskontrakt. I verden for øvrig ser vi at freelancing har blitt en ny måte å jobbe på og online freelancer-markeder har blitt en stor industri.

Jobbmarkeder i Norge

I Norge har vi mange store jobbmarkeder på nett. NAV, vår offentlige arbeidsmarkedsplass er blant de største, med flere titusen utlyste stillinger til enhver tid. Her er det all slags arbeid å få opp ved søk, alt fra arbeid innen helse til kultur og kreative yrker. Det er også masse informasjon på nettsidene her som omhandler arbeidsmarked som tema og hva som skal til for å komme seg innenfor. Det tilbys også en del jobbrelaterte kurs som du som jobbsøker kan søke på. Kursmarkedet er stort og er et tema for seg. NAV tilbyr og hjelp til arbeidsgivere som også oppfatter det å orientere seg i jobbmarkedet som vanskelig og har både digital veiledning på nettsiden samt tilbyr personlig bistand.

I tillegg til NAV, har vi Finn, som jeg har nevnt litt tidligere. Finn er et enormt marked hvor det tilbys alt fra eiendom til jobb. Jobbmarkedet på Finn er veldig stort og her tilbys det for tiden rundt 10 000 stillinger. Her kan arbeidsgivere, samme som på NAV, legge inn ledige stillinger og på den måten la arbeidssøkere ta kontakt med deg.

Vi har og svært mange andre nettsider i Norge som tilbyr og søker etter arbeidskraft. Det er blant annet rekrutteringsbyråer som Manpower, Adecco, Toptemp, Jobzone og mange andre som representerer et stort arbeidsmarked der ute. Jeg vil også si litt om “det usynlige jobbmarkedet”. Hva er så det? Det er veldig ofte nevnt, når man leser om jobbmuligheter at det er viktig å benytte seg av nettverket sitt. Nettverket er ikke annet enn alle dine bekjente, venner og familie som kan hjelpe deg med å komme inn på jobbmarkedet.

Jobbmarkeder i utlandet

Jobbmarkeder i utlandet

I utlandet har man og jobbmarkedet tilsvarende det vi har i Norge. I tillegg er freelancing en trend som vokser og nettsider som tilbyr dette har skapt et enormt jobbmarked på tross av landegrenser. Dette fungerer slik at du lager deg en profil, så er du klar for å søke arbeid du måtte ønske. Hvis du ønsker å jobbe hjemmefra er arbeidsmarkedet på disse nettsidene enorme. Antall jobber og freelancere registrert kan komme opp i millioner årlig per nettside. De største nettsidene som driver med denne slags tjenester er Toptal, Upwork, Freelancer, Fiverr, Guru, PeoplePerHour og så videre.