Inn på nye markeder

Det å jobbe seg inn i markeder i dagens samfunn er hardt og tøft. Mange klarer det aldri og må gi opp igjen før de omtrent kommer i gang. De kommer aldri lenger enn at de ser at dette ikke nytter og kan like gjerne gi opp igjen før det går helt galt og blir alt for kostbart. Har du ikke med deg en allerede eksisterende brukergruppe med person som står deg lojalt, så kan alt bli meget vanskelig. Men det finnes muligheter, og så lenge det finnes muligheter vil det alltid komme noen å forsøke seg.

Høna og egget

Mange sier som eksempel at dersom du klarer å løse hønen og egget problematikken – ja da har du et konsept du kan storme videre med. Har du ikke løsningen – ja da er det usikkert hva som kan skje.

Løsninger som har vært benyttet og som har lyktes er eksklusivitet eller tosidig deling av markedet, samt utdeling av grats vareprøver eller varer. Flere nyanser her men utgangspunktet er ofte veldig nær hverandre.

Eksklusivitet

Ved eksklusivitet så hindrer man andre i å like lett komme seg inn på den markedsdelen du allerede har etablert. Den gruppen du allerede har tilknyttet deg må da ha god nok eksklusivitet også for at de ikke skal vise for stor interesse i nye avtaler andre steder selvfølgelig.

Gratis adgang

Kjenner dessverre (eller heldigvis) ikke alt for mye til denne delen, men jeg vet at for eksempel forumer for sex chat ofte bruker denne metoden for å tiltrekke seg brukere. Da som oftest mannlige brukere. Den kvinnelige delen av kundegruppen blir gitt gratis adgang med de aller fleste finessene i markedet. Markedet her er snakk om sex chat forumer med muligheter for adgang til private linjer og så videre.

For at de mannlige deltakerne som ønsker kontakt med den kvinnelige gruppen må de betale en gitt sum for å få adgang fritt inn i markedet. Smart og gjennomtenkt metode.

Her kan man også benytte andre gratis produkter og tjenester for å tiltrekke seg nye kunder eller brukere. Produktene eller tjenestene bør da være av slik art at en enkelt kunde som blir aktivert gir nok inntjening til å forsvare gratis produktet som har blitt benyttet. Eller i hvert fall så tilnærmet lik null som mulig.

Veis ende?

Har vi kommet så langt vi kan komme i internett verdenen i dag? Tviler jeg veldig sterkt på, men du kan jo bedømme selv. Tenk tilbake til den gangen Friendster skapte kaos og suksess med sitt sosiale nettverk.

Så kom MySpace og tok over og folk var da sikre på at dette var den virkelig store fremtiden.

Noe senere måtte alle brukere ut på «løp» igjen – Facebook stormet inn på markedet.  Og der er vi jo fortsatt i dag også. Er dette den endelige løsningen vi skal ha i evig tid fremover?

Det vil garantert komme flere som vil prøve seg på å utkonkurrere Facebook, men om de vil klare det er et helt annet spørsmål. Det vil betyr mye hvor trendsetterne i markedet vil bevege seg. De er det viktigste middelet for å se om man kan lykkes – kommer de og slår seg ned på din nye markedsplass – ja da har du en mega god sjanse til å nå videre.

Slik vil det nesten garantert fortsette også inn i fremtiden. Følg med om det skjer i år eller om 10 år – det vet ingen enda!