Frimarkeder og loppemarkeder

Dagens form for markeder har vel endret seg ganske mye opp gjennom de senere årene. Internett har vel tatt over veldig mye av det som skjer. Men det er – heldigvis – en del igjen av de gamle formene for markeder også. Kanskje ikke så veldig mye her i vesten, men drar men en bit østover i verden så er markeder nesten dagligdags mange steder. I mer fattige strøk er det mer vanlig med markeder enn det er med dagligvare butikker slik vi har. Men også her i landet er det fortsatt noen markeder som har bestått.

Frimarkeder

Rydde marked eller bruktmarked. Jeg vet nesten ikke hva som er det riktige navnet på slike markeder. Men de er arrangert lokalt og det er fritt frem for alle å opprette seg en liten salgs bod. Et lite gebyr er det vel ofte, men det er mer symbolsk enn det er en kostnad. De som eier eller som står bak et slikt arrangement skal vel også ha en liten fortjeneste på dette.

Jeg kjenner best til Østfold fylke og da spesielt Fredrikstad. Og her igjen er det da frimarkedet i Gamlebyen i Fredrikstad som er mest kjent her i distriktet. Det arrangeres hver lørdag i ni av årets tolv måneder. De enste dagene det ikke er marked er dersom værgudene protesterer og slipper ned mengder med vann!

Men det er flere steder i fylket slike markeder arrangeres. Men kanskje ikke like ofte, men det finnes. Følg med i lokalavisa eller på internett så finner du garantert noe som ikke er langt unna deg.

Et frimarked er jo en plass du selv kan forsøke å selge unna både brukte og nye ting for din egen vinning. De fleste benytter dette som et salgs sted for å forsøke å tjene noen kroner på ting de ikke lenger har bruk for. Men det er også de som aktivt kjøper ting andre steder for så å legge det ut for salg på slike markeder.

Loppemarkeder

Loppemarkeder er jo også en plass hvor gamle og brukte samt nye ting selges. Forskjellen fra et frimarked og til et loppemarked er som oftest at et loppemarked er arrangert av en forening eller en organisasjon til inntekt for nettopp dem som arrangerer. Her samles «loppene» inn på forhånd og lagres frem til dagen eller dagene loppemarkedet arrangeres. Et slikt loppemarked er ofte en veldig god inntektskilde for en forening. Alle som er med og jobber på et slikt sted jobber som oftest på dugnad for sin forening eller organisasjon. Det være seg for dem selv eller at de er foreldre til barn eller unge som er med i foreningen.

Det finnes også de som driver loppemarkeder i rent forretningsøyemed, men da igjen ofte for å fordele sitt overskudd til foreninger og organisasjoner i lokal miljøet. Så det er som du sikkert skjønner mange varianter ute og går. Men uansett så er både et frimarked og et loppemarked en god plass hvor man kan finne de som ønsker å benytte seg av brukte ting.

En god ting for å dempe litt av det store kjøpehysteriet som finnes i dagens samfunn om jeg får si min private mening!