Bruktmarked under brua

Jeg har alltid hatt sansen for de som kommer med egne forslag og idéer, som kanskje brått ser en mulighet som i ettertid er innlysende. Jeg har mang en gang tenkt «Hvorfor kom jeg ikke på dette selv» Når det gjelder salgskanaler, er det nesten bare fantasien som begrenser hva man kan få til. Ja og lovverk da så klart, for alt som er regulert må man jo passe på å følge lover og regler. Men mange ganger er faktisk veien til tillatelser og godkjenninger, kanskje kortere enn hva man trodde. Slik var det i alle fall med mannen som vi nå skal bli bedre kjent med, han fikk i noen sene nattetimer en idé om å starte bruktmarked under en bru i Oslo. Denne idéen skulle vise seg å være ganske så genial, og når det er Vaterlandsbrua midt i Oslo det er snakk om – så kan jo ikke plasseringen være mer sentralt i byen.

Skrev søknad på en serviett

Etter at idéen hadde dukket opp, så satte han seg ned og formulerte en kortfattet søknad til Oslo kommune. Det at den var skrevet på en serviett, spilte tydeligvis ikke noen rolle for Oslo kommune – for søknaden om å leie plass under Vaterlandsbrua ble i alle fall innvilget.

Plass til flere

Mannen bak det hele heter Morten Lindstad, og er fra tidligere en erfaren brukthandler i Oslo. I oppstarten så var det eget salg som var idéen, men han så raskt at området hadde et stort potensial. Som tenkt så gjort, han søkte om å leie et stort område under brua av kommunen. Dette ble også innvilget, og oppslutningen lot ikke vente på seg. Det er bruktmarked på lørdager, som er konsesjonen og tillatelsen som er gitt.

950 leieboere

950 leieboere

Siden oppstarten av markedet under brua, har ikke færre enn 950 selgere leid plass av Morten. Han sier at alt kan selges, og her selges det alt fra potetskrellere til store møbelgrupper.Men det gjør seg ikke selv, han sier at dette uten tvil er den tøffeste jobben han har hatt. Det er alt fra å registrere alle selgere, og ikke minst så sjekkes det at det ikke selges tjuvegods på markedet.

Innkreving av leie

Her betaler selgerne leie for de kvadratmeterne de benytter, de fleste betaler det Morten forlanger. Men det er de som pruter på leieprisen også, og det er jo tross alt et marked – så pruting er slett ikke noe ukjent begrep på disse kanter.Han er ikke noen urimelig mann, så det hender han slår av litt her og der. Han kjenner mange av kundene svært godt, både selgere og de som kommer for å handle.

Alle slags mennesker

På markedet under brua på Vaterland, finnes alle slags type mennesker. Det er ikke noen tvil om at dette har blitt et godt likt sted i byen, og mange ser også det sosiale i det å ta seg en runde her på lørdagene.For mange har det også blitt en fin inntekt, og alt er i orden med kvitteringer og det hele.