Å se et marked som åpner seg for deg

Det å skape et marked eller finne et marked er ikke lett uansett i hvilke hensikter man er ute. Man kan være heldig å se et marked eller et behov og lage en business ut i fra det – da kan man tjene gode penger. Og disse markedene forandrer seg nesten konstant – så dersom man finner et marked det ene året så kan det være slutt igjen neste år eller både kortere og lengere tids perspektiver. Slikt varierer.

På rett plass til rett tid

Alle mennesker på jorden er på jakt etter å tjene penger. Vel, noen har vel kanskje mer enn nok og tenker ikke slik som kanskje du og jeg gjør. Noen av oss jakter konstant på muligheter, mens andre av oss har øynene og ørene åpne for muligheter og slår til dersom muligheten byr seg. Men hva kan det være snakk om i hverdagen som man kan komme over for å tjene penger eller å skape seg et marked? Spørsmålet er så stort at det er ingen som kan svare på det fullt ut. Det er i hvert fall sikkert. Men det kommer jo en del an på i hvilke størrelser man også tør å satse da om man først kommer over en mulighet. Dersom man skulle befinne seg på rett plass til rett tid – ser man da muligheten og har man da anledningen til å satse? For noen er svaret; Ja selvfølgelig, mens for andre igjen så er det; Beklager men jeg har verken tid eller økonomi til å satse på dette her.

Flere slike tilbud har kommet forbi meg i løpet av mine 50 år – vel jeg har ikke jaktet på business eller å tjene penger i alle de årene da. Men jeg var ikke gamle karen den gangen jeg svarte mamma; Bare blanke mynter – ikke brune. Altså jeg ville ikke ha ett-øringene, To og fem øringene – jeg ville kun ha fra ti-øringene og oppover. De brune hadde for liten verdi!

På rett plass til rett tid

 Flere muligheter

Man skal være ganske oppegående og rask for å se muligheter dersom det «åpner» seg et marked for noe «foran deg». Det er ikke en selvfølge for alle å se slike muligheter. Jeg har hatt flere muligheter i livet som jeg ikke har sett, så jeg er dessverre ikke «våken nok» på alle slike situasjoner. Men jeg har også fått tilbud om å være med på saker og ting, hvor jeg har måttet ty til den andre løsningen jeg nevnte tidligere. Beklager men jeg har ikke økonomi til å være med å satse på dette. Det er faktisk ikke så mange år siden jeg fikk et slikt tilbud. Og etter det jeg ser og vet i dag så ble det til en «gullgruve» for de jeg fikk tilbudet av. Men, dessverre så er jeg ikke «innenfor» og kan forsyne meg av den gullgruven i dag.

Uten å si noe mer så var det businessen som har bygd seg opp med elektroniske sigaretter og alt tilbehøret som kommer med dette. For ikke å snakke om hvordan det har utviklet seg utstyrsmessig på meget kort tid.

Flere muligheter

 

Dessverre et marked jeg ikke sjekket godt nok å så at ville bli så stort som det har blitt i dag!